• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Komunikat związany z pandemią koronawirusa

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Jary" wraz z Domem Sztuki, Klubem Seniora i Modelarnią Lotniczą przesyła Państwu serdeczne pozdrowienia oraz  szczere wyrazy podziwu za cierpliwość i wyrozumiałość, z jaką znoszą Państwo niedogodności związane z pandemią koronawirusa.