• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Bal Seniora 2020 w Domu Sztuki, zorganizowany przez Klub Seniora i Dom Sztuki