• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Siódma porcja ćwiczeń Ewy Kłujszo - instruktorki dziecięco-młodzieżowych teatrów muzycznych Domu Sztuki ("Wiolinki", "Zgraja z Wiolinowej")