• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Aktualności

Uchwała Zarządu z dnia 17.08.2020 r.

Wobec utrzymującej się w Polsce na wysokim poziomie dobowej liczbie zakażeń koronawiorusem Covid-19 (przeważnie między 500 a 700 przypadków - lub więcej), a także zagrożenia, jakie epidemia niesie z sobą szczególnie dla osób starszych, Zarząd SMB "Jary", kierując się wzmożoną troską o stan ich zdrowia, na posiedzeniu w dniu 17.08.2020 r., podjął uchwałę o przedłużeniu zawieszenia działalności Klubu Seniora SMB "Jary" przy ul. Pięciolinii 10 do dnia 30 września 2020 r.