• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Aktualności

UWAGA: WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Zarząd SMB "Jary", kierując się troską
o zdrowie osób starszych, na posiedzeniu w dniu 4 marca 2020 roku podjął decyzję
o zawieszeniu działalności Klubu Seniora do dnia 31 marca 2020 roku, z możliwością przedłużenia w razie konieczności.