• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że wznowienie bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów, finansowanych ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, jest planowane z dniem 24 lutego 2020 r. (zaraz po feriach zimowych).