• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

DOM SZTUKI SMB „JARY”
ul. Wiolinowa 14
Tel. 22 643 79 35
wznawia z dniem 16 stycznia 2017 roku
BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
(W TYM SENIORÓW)
finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie dla dzieci
poniedziałki, środy i czwartki - 17.00-18.00

Warsztaty plastyczne i rzeźbiarskie dla młodzieży
poniedziałki, środy i czwartki - 18.00-19.30

Warsztaty muzyczne (bębniarskie) dla dzieci i młodzieży:
środy - 16.30-17.30 i 17.45-18.45

Warsztaty taneczne (taniec irlandzki) dla dzieci:
Czwartki - 16.00-17.30

Warsztaty wokalne dla dzieci:
wtorki i czwartki - 16.00-17.30

Warsztaty teatralne dla dzieci:
Teatr Muzyczny „Wiolinki”: piątki - 15.30-17.00

Warsztaty teatralne dla młodzieży:
Teatr „Klucz z Wiolinowej”: wtorki i czwartki - 17.45-19.15
Teatr Muzyczny „Zgraja z Wiolinowej”: piątki -17.00-19.30

Warsztaty dla dorosłych, w tym seniorów:
a. plastyczne: czwartki - 11.00-13.30
b. teatralne (Teatr Seniora): wtorki - 13.45-15.45
c. muzyczne (bębniarskie): środy - 19.00-20.00