• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

„W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim” - „DWIE JOASIE”, 22.03, godz. 18.00