• slajd.jpg
  • slajd3.jpg

WIRTUALNA MODELARNIA

cz.1 Siła Nośna

cz.2 Kąt Natarcia

cz.3 Środek Ciężkości

cz.4 Obciążenie skrzydła

cz.5 "Średnia Cięciwa Aerodynamiczna Skrzydła"

cz.6 "Wytrzymałość Skrzydła"

cz.7 "Stateczność i sterowność"

cz. 8 "Współczynnik Stateczności Podłużnej"

cz. 9 "Działanie sterów"